Cảm Biến Nhiệt Độ/ Độ Ẩm

0983 840 004 - - 0983 840 004